PL  |  EN

REKRUTACJA PERSONELU


Nasi Klienci korzystają z usług rekrutacji personelu zawsze wtedy, gdy:

 • na stanowisku pracy wymagane są nieprzeciętne, często specjalistyczne kwalifikacje
 • rekrutacja wymaga dyskrecji (np. dochodzi do wymiany personelu)
 • należy znaleźć Kandydata w bardzo krótkim czasie
 • kluczowym czynnikiem jest potencjał osobowy Kandydata
 • rekrutacja prowadzona jest na terenie oddalonym od siedziby firmy (np. w przypadku Przedstawicieli pracujących w wyznaczonych regionach kraju)
 • chcą wspomóc wysiłek swojego działu HR

Poprzez skuteczne procedury rekrutacyjne jesteśmy zawsze w stanie zapewnić Kandydatów do pracy posiadających odpowiednie, z punktu widzenia potrzeb Pracodawcy, cechy osobowości, predyspozycji, kompetencji oraz oczekiwane doświadczenie i wykształcenie.

Naszą specjalnością jest poszukiwanie Kandydatów do pracy na stanowiska inżynierskie (wszystkich dyscyplin), menedżerskie średniego i wyższego szczebla oraz handlowe. Posiadana przez naszą firmę odpowiednia baza Kandydatów oraz bardzo bogate kontakty środowiskowe zapewniają nam dostęp do najlepszych Kandydatów. Nasze metody weryfikacji kompetencji w połączeniu z wnikliwym rozumieniem specyfiki stanowiska, zapewniają przedstawienie pracowników spełniających wszystkie oczekiwania naszych Klientów. W zasadzie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu najlepszych Kandydatów, jacy funkcjonują na rynku pracy.

GWARANTUJEMY:

Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji umowa o pracę zostanie zerwana z przyczyn leżących po stronie Kandydata, zapewniamy powtórną bezpłatną rekrutację. Gwarancja dotyczy również sytuacji, gdy to pracodawca, z uzasadnionych przyczyn rozwiązał umowę z Kandydatem. Mając na uwadze wymagania stawiane Kandydatom wytypowanym do zatrudnienia na niektórych stanowiskach, okres gwarancji może wynosić nawet do dwunastu miesięcy.

W cenie usługi zawsze gwarantujemy pełne zaangażowanie i profesjonalizm. W trosce o maksymalne zadowolenie naszych Klientów warunki gwarancji mogą zostać dostosowane do indywidualnych oczekiwań.

Stosowane metody selekcji i doboru gwarantują przedstawienie Kandydatów o cechach osobowości odpowiednich do panującej w Firmach naszych Klientów kultury organizacyjnej. Zawsze badzo dokładnie przyglądamy się ścieżce zawodowej i celom, jakie przed sobą stawiają nasi Kandydaci, badając przy tym ich preferencje i oczekiwania zawodowe. W ten sposób zapewniamy pełną zgodność potrzeb i aspiracji każdej ze stron uczestniczących w procesie rekrutacji.

KORZYŚCI:

Dla naszych Klientów pozyskujemy najlepszych i oczekiwanych fachowców, których wiedzę, doświadczenie i motywację poddajemy gruntownej ocenie pod kątem zgodności z oczekiwaniami Pracodawcy. Nasi Klienci mają zagwarantowaną:

 • najwyższą jakość usług
 • dyskrecję i poufność procesu rekrutacyjnego
 • bardzo głęboką wiedzę nt. branżowego rynku pracy
 • szeroki wachlarz narzędzi rekrutacyjnych (wywiady, testy, ćwiczenia indywidualne, sesje AC)
 • oszczędność czasu i pełną pomoc dla działu HR
 • pewność zatrudnienia najlepszych Kandydatów